นพ.พิชญ์ ทั่งตระกูล


นพ.ณัฐพล ขจรวิทยากุล


นพ.ณัฐพงศ์ ธรานุเวชน์นางอรอุมา วิเศษแสง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
( พยาบาลประจำคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ )


นายณัฐพล พันธ์ฉาว
พนักงานช่วยเหลือคนไข้